LIONS Clubok
Magyarországi Szövetsége
Lions Clubs Association of Hungary D-119

„Az év jószolgálati eseménye” pályázat

 „Az év jószolgálati eseménye” pályázat
I. A LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége azon szándéktól vezérelve, hogy minél több eszközzel segítse a Lions Mozgalom fejlődését, az egyes klubok motivációjának erősítését, kiírja a Szövetség tagsága részére, „Az év jószolgálati eseménye” pályázatot.
A pályázatra a kluboknak a kiírásban meghatározott határidőig kell jelentkezni, bemutatva, hogy az alábbiakban felsorolt szempontokat hogyan tudták kiemelkedően teljesíteni. A szempontok együttes teljesítése nem elvárás.
 
II. A beérkezett pályázatokat a Kormányzó által felkért bizottság bírálja el.
 
III. „Az év jószolgálati eseménye” cím erkölcsi elismerés, amely országosan egy lions klub részére kerül kiadásra és anyagi támogatással nem párosul. További 2 klubnak a „Régió jószolgálati eseménye” cím kerül kiadásra a pályázat keretében.
 
V. „Az év jószolgálati eseménye” pályázat elbírálásának szempontrendszere:
- Az esemény innovatív jellege,
- Az esemény milyen aktivitást váltott ki a klubon belül,
- Az esemény kedvezményezettjeinek száma,
- Az esemény és a kormányzó éves programjának harmóniája,
- Az esemény ismertségének eredményei (sajtó/közösségi média),
- Az esemény határon túl nyúló jellege (külföldi klub bevonásra került-e),
- LEO-k bevonására sor került-e,
- Klubok közti együttműködést eredményezett-e.
 
VI. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Határidő: 2018. április 15.
Benyújtás módja: A pályázatokat a klub elnökének aláírásával ellátva, szkennelt formában a Kormányzó hivatalos e-mail címére: kérjük megküldeni.
VII. KIZÁRÓ OK: Nem pályázhat az a klub, akinek 2018.03.31-én fennálló, 50 USD-t vagy 15000 Ft-ot meghaladó nemzetközi vagy hazai tagdíj elmaradása van.
VIII. A pályázat győztese az elismerést a 2018. májusában megrendezésre kerülő Konvención kapja meg.
 
Budapest, 2017. november 17.
 
Koleszár Péter
kormányzó
 
 

Letölthető dokumentumok:

LIONS HÍREK

Lions Európa Forúm 2018.10.25. Skopje

 
 
Lions Európa Forúm 2018.október 25-27

Jótékonysági Koncert

 
 
Jótékonysági Koncert

Tri- Jumelage

 
 
Tri- Jumelage
2018.szeptember 20-23