LIONS Clubok
Magyarországi Szövetsége
Lions Clubs Association of Hungary D-119

„Az év Lionja” pályázat

 „Az év Lionja” pályázat
I. A LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége azon szándéktól vezérelve, hogy minél több eszközzel segítse a Lions Mozgalom fejlődését, az egyes klubok motivációjának erősítését, kiírja a Szövetségen belüli klubtagok részére, „Az év Lionja” pályázatot.
A pályázatra a kluboknak a kiírásban meghatározott határidőig kell jelentkezni, bemutatva, hogy az alábbiakban felsorolt szempontokat hogyan tudták kiemelkedően teljesíteni. A szempontok együttes teljesítése nem elvárás.
II. A beérkezett pályázatokat a Kormányzó által felkért bizottság bírálja el.
III. „Az év Lionja” cím erkölcsi elismerés, amely országosan egy lions klubtag részére kerül kiadásra és anyagi támogatással nem párosul.
V. „Az év Lionja” pályázat tartalma, szempont rendszere:
- A klubbon belüli tisztségei az elmúlt években,
- helyi klub események szervezési tapasztalatai,
- nemzetközi események szervezési tapasztalatai,
- közreműködése új tag felvételében,
- közreműködése új klub (vagy LEO) alapításában,
- közreműködése a Szövetség munkájában vagy programjában.
VI. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Határidő: 2018. április 15.
Benyújtás módja: A pályázatokat a klub elnökének aláírásával ellátva, szkennelt formában az alábbi e-mail címére: kérjük megküldeni.
VII. KIZÁRÓ OK: Nem pályázhat az a klub, akinek 2018.03.31-én fennálló, 50 USD-t vagy 15000 Ft-ot meghaladó nemzetközi vagy hazai tagdíj elmaradása van.
VIII. A pályázat győztese az elismerést a 2018. májusában megrendezésre kerülő Konvención kapja meg.
 
Budapest, 2017. november 17.
 
Koleszár Péter
kormányzó
 
 

Letölthető dokumentumok:

LIONS HÍREK

Pályázat

 
A Monor Hegyessy Lions Club
tervpályázati felhívást ad közre a
belvárosi társasházi homlokzat a
rculati koncepciójának elkészítésére.
 
 

Pécs Normandia Lions Club

 
 
 
A HÓNAP EMBERE HERNER ÁKOS, A PÉCS-NORMANDIA LIONS CLUB TAGJA.
 
 

Ahol a szükség ott a Lions segítség

 
 
2017-ben is ahol a szükség ott a Lions segítség