LIONS Clubok
Magyarországi Szövetsége
Lions Clubs Association of Hungary D-119

Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban

2015.06.25.
 
 
A Patrónus Lions Club Győr ismét egy újszerû kezdeményezéssel járult hozzá a látássérültek mindennapjainak megkönnyítéséhez. Érzékenyítô programjuk célja a látássérültek környezetében élő, velük találkozó látó emberek felkészültségének és szakszerû segítőkészségének fejlesztése. A klub 2015 első félévi tapasztalatokat bemutató és értékelô sajtótájékoztatóján Csanakiné Nagy Ilona programvezetô foglalta össze az eddigi eredményeket.
 
– Munkánk célja a társadalmi tolerancia és az együttműködés képességének erősítése, a látássérültek helyzetének javítása, a másságuk iránti idegenkedés lebontása, a velük való kapcsolatteremtés és együttműködés fejlesztése. Programunkban több mint 200 győri iskolás gyermek vett részt, akik számára hasznos és meghatározó élményt, tudást tudtunk nyújtani. A programhoz szükséges speciális eszközöket a Patrónus Lions Club egy sikeres pályázat keretében, a Norvég Civil Alap támogatásával szerezte be. A pályázat bonyolításában az Autónómia Alapítvány volt a közreműködő szervezet.
– Milyen volt a fogadtatása a programnak?
– Várakozáson felül sikeresnek mondható a gyerekek és a programban résztvevô felnôttek aktivitása és visszajelzései alapján egyaránt. Úgy vélem, hogy az alapos és minden részletet kidolgozó csaknem egy éves felkészülés elérte a célját. Önkéntesen dolgozó klubtagjaink és közreműködőként meghívott látássérült segítôink komoly ismereteket és játékos gyakorlatokat ötvözve irányították rá a tanulók figyelmét a látássérültek életére, a segítséget igénylő helyzetek felismerésére és a segítés helyes módjára.
– Melyik korosztály volt a legfogékonyabb?
– Örömmel mondhatom, nem lehetett különbséget tenni. Gyôrben a Gyárvárosi Általános Iskolában és a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában tartott rendezvényeken az alsó- és felsôtagozatos diákok egyaránt nagyon érdeklődők voltak. A Magvassy Sportcsarnokban tartott 24 órás „Maradj ébren” rendezvényen is szerepelt a kihívások között érzékenyítő programunk, ahol kilenc középiskola diákjaihoz jutottunk el, szintén nagy sikerrel.
– Ezen a héten a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalban is jártak…
– Igen, talán ez az elsô félévünket záró program volt a legnagyobb kihívás, hiszen itt felnôtteknek kellett felkelteni az érdeklôdését és szituációs játékokon keresztül megismertetni azokat a helyzeteket, melyben majd ôk is aktív segítôként tudnak cselekedni.
A felnőttek világában minden állampolgárnak vannak ügyintézési igényei, amelyek az új közigazgatásszervezési modellben a kormányablakokra koncentrálódnak. Az itt dolgozók napi szinten találkozhatnak látássérültekkel. A hivatali helységek akadálymentesítése önmagában még nem jelent megoldást a megyénkben élô mintegy 1800 látássérült ember számára, hiszen ha az ügyintézésben hátrányt szenvednek, akkor jogaik is sérülnek.
E tényt felismerve vettük fel a kapcsolatot Széles Sándor kormánymegbízottal. Támogatásának köszönhetôen lehetôséget kaptunk a megye kormányablakaiban dolgozó ügyintézôknek egy különleges tréninget tartani.
– Milyen ismereteket tudtak átadni a köztisztviselôknek?
– A hivatali érintkezés közben tapasztalt, vagy előre látható problémák, helyzetek gyors és hatékony kezelésére mutattunk hasznos módszereket, információkat, olyan helyzetekben, ahol az ügyintéző maga is átélheti a nem látás érzését, a megváltozott érzékelés világát. Speciális demonstrációs eszközeinknek és vak segítôtársainknak köszönhetôen megtapasztalák milyen érzés, amikor értő módon kap segítséget állampolgári döntéseihez, feladataihoz, jogainak gyakorlásához egy látássérült ügyfél. A program végén kapott pozitív visszajelzések alapján elmondhatjuk: a civil elkötelezettség és az államigazgatásban dolgozók együttműködésének szép példája volt ez a nap.
– A sikerek láttán indokolt a kérdés: hogyan tovább?
– Ôsszel tovább folytatjuk a programot. A továbbiakban is elsôdlegesen a legfogékonyabb korosztály – a gyerekek felé – fordulunk, hiszen rajtuk keresztül a családok is elérhetôk. A kormányhivatalban tapasztaltak alapján látható, hogy érdemes az ügyfélszolgálatokat mûködtetô hivatalok, vállalkozások irányába is nyitnunk, hiszen az általunk kidolgozott országosan is egyedülálló program egyaránt segíti és megkönnyíti az ügyintézôk és a fogyatékkal élôk életét. Bízunk abban, hogy ezt – a társadalmi felelôsségvállalásban is pozitív üzenetû lehetôséget – felismerve és kihasználva egyre nagyobb körben lesz lehetôségünk érzékenyítô tréningünk megtartására – zárta tájékoztatóját Csanakiné Nagy Ilona programvezetô, akit az érzékenyítő programban kifejtett aktivitásáért 2015-ben a Patrónus Kiválósági Díjjal tüntettek ki klubtársai.
Fotó és szöveg: Andorka Zsolt
 
Választható KÉPMELLÉKLET
Patrónus-1: Csanakiné Nagy Ilona a Braille írás alapjaival ismerteti meg a Péterfis diákokat
Patrónus-2: Ismerkedés a látássérültek életét megkönnyítô eszközökkel
Patrónus-3: A szakszerû vakvezetés gyakorlása
Patrónus-4: Bekötött szemmel is lehet társasjátékot játszani
Patrónus-5: A „csörgôlabda” minden iskolában nagy sikert aratott
Patrónus-6: Lépcsôn kísérés a kormányhivatalban
Patrónus-7: Valós ügyfélszolgálati szituációban az aláírás gyakorlása
Patrónus-8: Patrónusok és patronáltjaik a kormányhivatalban
Patrónus-9: A gyerekek nagy élvezettel írták és olvasták a vakok Braille „titkosírását”
 
 

Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban Meglátni – Érteni – Segíteni Patrónus Lionsok a kormányhivatalban

LIONS HÍREK

Lions Európa Forúm 2018.10.25. Skopje

 
 
Lions Európa Forúm 2018.október 25-27

Jótékonysági Koncert

 
 
Jótékonysági Koncert

Tri- Jumelage

 
 
Tri- Jumelage
2018.szeptember 20-23