Pályázatok

Az "Év jószolgálati eseménye” pályázat

„Az év jószolgálati eseménye” pályázat

 

A LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége azon szándéktól vezérelve, hogy minél több eszközzel segítse a Lions Mozgalom fejlődését, az egyes klubok motivációjának erősítését, minden évben kiírja a Szövetség tagsága részére, „Az év jószolgálati eseménye” pályázatot.

A pályázatra a kluboknak a kiírásban meghatározott határidőig kell jelentkezni, bemutatva, hogy az alábbiakban felsorolt szempontokat hogyan tudták kiemelkedően teljesíteni. A szempontok együttes teljesítése nem elvárás.

 A beérkezett pályázatokat a Kormányzó által felkért bizottság bírálja el.

Az év jószolgálati eseménye” cím erkölcsi elismerés, amely országosan egy lions klub részére kerül kiadásra és anyagi támogatással nem párosul. További 2 klubnak a „Régió jószolgálati eseménye” cím kerül kiadásra a pályázat keretében.

 „Az év jószolgálati eseménye” pályázat elbírálásának szempontrendszere:

  • Az esemény innovatív jellege,
  • Az esemény milyen aktivitást váltott ki a klubon belül,
  • Az esemény kedvezményezettjeinek száma,
  • Az esemény és a kormányzó éves programjának harmóniája,
  • Az esemény ismertségének eredményei (sajtó/közösségi média),
  • Az esemény határon túl nyúló jellege (külföldi klub bevonásra került-e),
  • LEO-k bevonására sor került-e,
  • Klubok közti együttműködést eredményezett-e.

KIZÁRÓ OK: Nem pályázhat az a klub, akinek a beadási határidőt megelőző hónap utolsó napján fennálló, 50 USD-t vagy 15.000,-Ft-ot meghaladó nemzetközi vagy hazai tagdíj elmaradása van.

A pályázat győztese az elismerést a Lions évet lezáró Konvención kapja meg.

"Az év jószolgálati esemény" megtisztelő cím birtokosai

2017-2018 - Borbalangoló - Kecskeméti Szent István Lions Club
2016-2017 -
2015-2016 -