Rólunk

A D-119 szövetségről

Lions Magyarország Szövetségről

A Lions egy olyan önkéntes alapon szerveződő közösség, amely 20-30 fős klubok összességéből áll, összesen közel 1,5 millió tagja van. Magyarországon és további 206 országban elsősorban a látás megőrzése, a látássérültek segítése, a környezetvédelem, az éhség elleni küzdelem, a cukorbetegség megelőzése és a gyermekrákban szendvedők érdekében tevékenykedünk.

De klubjaink szabadon állhatnak egy-egy jó ügy mögé, így a tevékenységüknek csak a képzelet szab határt. Játszóterek felújítása, a mentőszolgálat támogatása, műemlékek gondozása, védett sírok ápolása, a kárpátaljai magyarság segítése vagy egy egyszerű köztéri pad kihelyezése. Mind-mind egy-egy ügy, amely mögött büszke és jókedvű Lionok állnak.

Az 1917-ben alakult, így már több mint 100 éves közösségünk a világ legnagyobb tagsági alapon szerveződő jószolgálati mozgalmává vált. 2007-ben a Financial Times megkérdezte a világ legnagyobb 455 cégét, hogy melyik civil szervezetet tartják a legjobbnak. Ezek a "világ legjobb civil szervezetének" választották közösségünket. Az elődöktől megörökölt hagyományok tiszteletben tartásával, a pártpolitikai és vallási függetlenség mellett igyekszünk úgy formálni szervezetünket, amely a jószolgálat és az önkéntes munka iránt érdeklődő fiatalabb generáció számára is vonzó és érdekes.

Köszöntjük Önt a honlapunkon és örömmel hívjuk és fogadjuk tagjaink sorába Magyarország 44 Lions klubjában azokat, akik nyitottak rá, hogy tegyenek a rászorulókért vagy egy jó ügy érdekében.

 

Kormányzó köszöntés - Dr. Fogarassy Csaba

Kedves Olvasó, engedd meg, hogy néhány gondolattal bevezesselek a Lions Clubok történetébe, a nemzetközi szövetség megalakulásának alapjaitól a COVID utáni, a 2021-es év első “szabad” napjaiig, vagyis a 2021-es év júliusáig, az új Lions kormányzói év kezdetéig!

A Lions Clubok tagjai 1917 óta segítenek az embereken. Mikor Melvin Jones, egy chicagói üzletember, arra ösztönözte klubját, a Chicagói Üzleti Kört, hogy ne csak a jó üzleti gyakorlatot támogassa, hanem az önzetlen, másokon segítő szolgálatot is, sokkal jobb közösséget hozott létre - és egy jobb világot - mindenki számára. Melvin Jones azt is látta, hogy a klubok együttműködő hálózata sokkal többre képes, mint az egyes klubok önállóan. Meghívta az Egyesült Államok hasonló csoportjait egy 1917. június 7-i találkozóra Chicagóba. Ott az új közösség felvette a meghívott klubok egyikének nevét, és a Lions Klubok Szövetsége megszületett. Még ugyanebben az évben az alakulóban lévő csoportból a Lions Clubok Nemzetközi Szövetsége lett. Az alapítása óta eltelt közel 100 év alatt a szövetség a világ minden szegletében elterjedt, mint az önzetlen szolgálat legjobb gyakorlata. A Lions Clubokat tisztelik mindenhol, megtalálni őket a világ minden szegletében, Tanzániától Mongóliáig, vagy Helsinkitől Rio de Janeiróig. Bennünket "Oroszlánokat" szeretnek látásmódunkért, önzetlenségünkért, elkötelezettségünkért, közös jelszavunk mindenhol a világon: "Szolgálunk".

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Klubjai ugyanezt a szellemiséget képviselik hazánkban 1989-óta, az első hazai klub, a First Budapest Lions Club megalakításától, ma már közel félszáz Clubbal Szolgálunk idehaza! Büszke vagyok minden magyar Oroszlánra, akik az elmúlt évtizedekben segítő programjainkkal több ezer embert, magyar honfitársunk segítették a rosszból a jóba, a szomorúságból az örömbe, a nehéz napokból a könnyűekbe. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy átsegítette szövetségünket és klubjainkat a COVID hullámain, és a 2021/2022-es Lions évben talán még egységesebben, még nagyobb lelkesedéssel szolgálhatjuk közösségünket, mint korábban. Most ugyan kicsit újra kell rendezni sorainkat, de ezek a sorok a sikeres múltból egyértelműen távoli, még sikeresebb jövőbe mutatnak! Hiszem, ha az ember megnyeri a harcot a múltért, akkor az övé a jövő is.

Ezért legyen mottónk ebben az évben: "A jövő most kezdődik újra!"

 

Lions barátsággal:

Dr. Fogarassy Csaba

a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének

2021-2022 évi kormányzója


Governor's welcome - Dr Csaba Fogarassy

Dear Reader, allow me to take you on a journey through the history of Lions Clubs, from the foundations of the international association to the first "free" days of the year 2021, post COVID, until July 2021, the start of the new Lions Governor's year!

Lions Club members have been helping people since 1917. When Melvin Jones, a Chicago businessman, inspired his club, the Chicago Business Circle, to promote not only good business practices, but also selfless service to others, he created a much better community - and a better world - for all. Melvin Jones also saw that a collaborative network of clubs could do much more than individual clubs could do on their own. He invited similar groups in the United States to a meeting in Chicago on June 7, 1917. There, the new community took the name of one of the invited clubs, and the Federation of Lions Clubs was born. That same year, the group in formation became the International Association of Lions Clubs. In the nearly 100 years since its founding, the association has spread to all corners of the world as the best practice in selfless service. Lions Clubs are respected everywhere, found in every corner of the world, from Tanzania to Mongolia, or from Helsinki to Rio de Janeiro. We "Lions" are loved for our vision, our selflessness, our commitment, our common motto all over the world: "We Serve".

The Lions Clubs Association of Hungary have been representing the same spirit in our country since 1989, from the foundation of the first Hungarian club, the First Budapest Lions Club, and today we have nearly half a hundred Clubs in Hungary. I am proud of all the Hungarian Lions who, through their programmes, have helped thousands of our fellow Hungarians in the past decades to go from bad to good, from sadness to joy, from hard days to easy ones. I am grateful to God for helping our association and our clubs through the waves of COVID, and in the Lions year 2021/2022 we may serve our community with even more unity and enthusiasm than before. While we now need to reorder our ranks a bit, these ranks clearly point from a successful past to an even more successful future! I believe that if one wins the battle for the past, the future is his.

So let our motto this year be "The future begins again now!"

With Lions Friendship:

Dr Csaba Fogarassy

Governor 2021/2022Letölthető dokumentumok

pptx | Lions Nemzetközi célok

Rólunk

Lions Clubok eseményei

1% támogatás

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa szervezetünket, és általa a hátrányos helyzetűeket. Klubunk az adományok 100%-át a nélkülözőknek juttatja.

LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége D-119

Adószámunk:
19675132-1-42
Számlaszám:
10300002-20333522-00003285

cím: 1065 Budapest,
Podmaniczky utca 16. Fsz 6.