Nemzetközi kapcsolatok

Trijumalage

Trijumalage

A Francia, Német és Magyar Lions közösség együttműködéséből született meg az a TriJumelage névre hallgató partnerség, amely keretében a három ország lionjai segítik, támogatják egymás munkáját. Természeti katasztrófák esetén segítő kezet nyújtanak, nemzetközi kulturális seregszemlét szerveznek és 2013-tól Magyarországon üzembe helyezett szemszűrő busz működtetésének feltételeinek előteremtésére szövetkeztek.

Együttműködési Charta

D 103 Közép (Franciaország)
D 111 Dél-Nyugat (Németország)
és D 119 (Magyarország) kormányzóságai között

A különféle kultúrájú és vallású népek közötti megértés elősegítése a LIONS mozgalom egyik kiemelt célja.
Ehhez járulnak hozzá közösen az európai Lions-ok egy tartós, békeszerető és igazságos európai államokból álló erős Európa felépítéséhez.

Ebben az európai kontextusban találkoztak 2004-ben a három Kormányzóság kormányzói, hogy elősegítsék a klubtagok egymás közötti kapcsolatainak elmélyítését, a már létező klubok közötti kapcsolatok erősítését, a fiatalok számára szervezett különféle témájú találkozók révén a kölcsönös baráti kapcsolatok kialakítását. Az együttműködés keretében az alábbi projektek megvalósítása kiemelt feladat:

rendszeres együttműködési találkozó szervezése valamelyik Kormányzóságban,

  • rendszeres a Kormányzóságokhoz tartozó fiatalok számára szervezett zenei versenyek, rendszeres ifjúsági tábor szervezése valamelyik Kormányzóságban,
  • szakmai gyakorlat és nyári munkalehetőség szervezése a Kormányzóságok területén élő fiatalok számára,
  • A Kormányzóságok elkötelezik magukat, hogy tőlük telhetően mindent megtesznek a három Kormányzóság klubjainak közös, hosszútávú és szoros együttműködésének támogatására és szorosan együttműködnek minden területen, hogy a fentiekben megfogalmazott emberiséghez méltó célok és a népek közötti megértés megvalósításra kerüljön.


Fenti megfogalmazás alapján és a Kormányzóságok közgyűlésének jóváhagyásával kerül a Kormányzók által aláírásra az Együttműködési Charta.

Budapest, 2007. szeptember 22.


Claude Boscaund
D 103 Közép Francia Kormányzóság Kormányzója
Wolfgang Henkel
D 111 Dél-Nyugat Német Kormányzóság Kormányzója
Simon Zoltán
D 119 Magyar Kormányzóság Kormányzója